April 20, 2024

ถ่ายทอด แมน ยู

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่เยอรมัน Bochum-Leibniz Research Museum รายงานการขุดค้นพบ “รองเท้าเด็กโบราณ” ข้างหนึ่ง ซึ่งถูกทำขึ้นเมื่อราว 200 ปีก่อนคริสตกาล หรือกว่า 2,200 ปีก่อนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง รองเท้าดังกล่าวเป็นรองเท้าหนัง มีขนาดเทียบได้กับรองเท้าเบอร์ 30...